Select Page

Iedereen kan een held zijn.

INTERNATIONAAL

De conferentie van 2016 inspireerde tot allerlei initiatieven in heel Nederland. Op deze site willen we een overzicht daarvan geven.

Iedereen bezit goede en slechte eigenschappen. Maar wat daarvan naar buiten komt, heeft meer te maken met onze omgeving dan we denken. Wij dagen mensen uit om hier bewust van te worden zodat je er zelf meer controle daarover krijgt. Zodat je in staat bent om vanuit je eigen waarden te blijven handelen, ook wanneer de omgeving of de situatie die eigen waarden onder druk zet. Door bewuster te zijn van de invloed van onze omgeving op ons gedrag, kunnen we als mens leren om moreel verantwoordelijk en autonoom te handelen.

Twee voorbeelden:

Tegen je groep in durven gaan, wanneer de (zelfopgelegde) conventies een schadelijk of immoreel effect hebben.

Medestanders vinden om een positieve verandering teweeg te brengen.

 

 

“De grens tussen goed en kwaad is niet altijd zo goed zichtbaar. Bijna iedereen kan in een situatie terechtkomen waar de omstandigheden je ongemerkt over die grens heen duwen.”

 

PHILIP ZIMBARDO

Wie pro-actief is, is weerbaar, zowel in een persoonlijke als in een maatschappelijke context.

Maar hoe wordt je dat?

Heroic Round Table slaat een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk. Wetenschappelijk onderbouwde kennis uit de psychologie en praktische inzichten vormen de basis voor een leidraad voor alledaags handelen. Zodat jij de meester bent over de situatie, en niet andersom.

 

“Zimbardo vertelde over zijn huidige onderzoek over hoe je het béste uit de mens haalt. Zijn verhaal liet me niet meer los.”

NATHALIE VAN GERREVINK

Over de conferentie van Mei 2016

Hero Round Table organiseerde in mei een conferentie rondom het thema heroïsme. Het congres vond plaats aan de Radboud Universiteit. Tijdens Hero Round Table gaven zowel bekende sprekers als minder bekende sprekers acte de présence. Onder andere Christina Maslach, Ap Dijksterhuis, Daniel Wigboldus en de in de psychologie zeer prominente Philip Zimbardo deelden hun inzichten over het hoe en wat van heldendom.

Zimbardo is professor emeritus aan de Stanford Universiteit. De belangrijkste thema’s waarmee hij zich bezighoudt zijn ‘time perspective’, verlegenheid, terrorisme, waanzin en het kwaad. Zijn meest bekende werk is het controversiële Stanford Prison Experiment, dat benadrukte hoe gemakkelijk de gewone mens door omgevingsinvloeden tot slechte daden geleid kan worden – een onderwerp dat hij uitvoerig behandelde in zijn bestseller Het Lucifer Effect. Zimbardo geeft wereldwijd lezingen en verspreidt de kerngedachte van zijn non-profit organisatie The Heroic Imagination Project. Zimbardo’s huidige onderzoek is gericht op de psychologie van heldhaftigheid: welke omstandigheden drijven sommige mensen ertoe om misdaden te begaan, terwijl anderen juist opkomen voor ‘mensen in nood’?

Onze updates in je email?
Registreer je dan voor onze nieuwsbrief.

2 + 10 =